Zehra Saltık

Dr. ZEHRA SALTIK

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2217
Ofis GE129
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Doktora, 2022)
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksek Lisans, 2016)
 • Balıkesir Üniversitesi Turizm Rehberliği (Lisans, 2011)
Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Saltık, Z. (2023). Behavioral Approaches to Leadership.In A. Baytok, Ö. Zorlu, A. Avan & E. Bayraktaroğlu (Eds). Leadership Approaches in Global Hospitality and Tourism (pp. 40-60). USA: IGI Global. - 2023
 • Saltık, Z. & Akova, O. (2022). Tourism as a promoter of social welfare. In. R. Nunkoo, J. Wen & M. Kozak (Eds.). Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing (pp. 204-220). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. - 2022

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • TURİZM VE HAYVAN HAKLARI - 2023
 • Saltık, Z. (2022). Çevre Etiği ve Sürdürülebilir Turizm. İçinde O. Akova (Ed.). Turizmde Etik. (159-181). İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi - 2022

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Saltik, Z. and Akova, O. (2021). The Perception Over Environmental Issues: The Impact on Travel Effects Mitigation Behavior. Global Conferences on Services and Retail Management, University of South Florida, USA. - 2021
 • Saltık, Z., Akova, O. ve Ertugral, S. M. (2019). Kültürel Miras Turizminin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Fırat Güzergahı Örneği (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli). 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1055-1083. Malatya. - 2019

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Saltık, Z. ve Akova, O. (2021). Turist Rehberlerinin Sorunları ve Mesleğin Geleceğine İlişkin Beklentileri. IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, 228-236. Mersin. - 2021

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Saltık, Z. ve Kızılırmak, İ. (2020). Profesyonel Turist Rehberlerinde Stres Yönetimi ve Psikolojik Dayanıklılığın Ölçülmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 53-70. - 2020
 • Saltık, Z. ve Akova, O. (2019). YAKIN AÇIK ALAN REKREASYON AKTİVİTELERİNİN İYİ OLMA HALİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, YENİLENME DENEYİMİ, YAŞAM DOYUMU VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 1 (1), 1-20. - 2019
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Evaluating the Role of Homestays on Tourism Development in Palestine - 2024
 • ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE PRACTICES: THE IMPACT ON GREEN SATISFACTION AND WILLINGNESS TO PAY MORE - 2023
 • Konaklama İşletmelerinde Stratejik Gelişim Sürecinin Değerlendirilmesi: Bakü Örneği - 2023
 • The Impact of Tour Guides on The Tourist Travel Experience, Satisfaction And Behavioral Intention - 2023
 • Coliving and Coworking as A New Model of Colloboration and Leisure: Possibility of Development in North Cyprus Society - 2023
 • The Perception Over Tourism Consequences: The Impact on Pro-Environmental Attitude and Behavior - 2023
Çalışma Alanları
 • Sürdürülebilir turizm
 • sürdürülebilir turist davranışı
 • Örgütsel davranış
 • Rekreasyon ve turizm
 • Turist rehberliği
 • Erişilebilir Turizm
İdari Görevler
 • Üniversite Müfredat Komitesi (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Öğrenci Disiplin Komitesi (2022-2023)
 • Üniversite Kalite Komisyonu (Asil Üye) (2023-DEVAM EDİYOR)
 • Yüksekokul Müdür Yardımcısı (2023-DEVAM EDİYOR)