Cem Tanova

Prof. Dr. CEM TANOVA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2208
Ofis CU239
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Çukurova University Management and Organization (Doktora, 1997)
 • Northern Michigan University Public Administration (Yüksek Lisans, 1993)
 • Northern Michigan University Business Administration / Management (Lisans, 1991)
Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimini İncelemeye Yönelik Yaklaşımlar: Bütün Yollar Roma'ya Çıkıyor mu? - 2023

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Çalışanların insana yakışır işe ilişkin algıları: görgül çalışmaların sistematik bir literatür taraması, "Current Psychology" - 2023
 • Paylaşılan değerler eudaimonic işyeri refahını nasıl geliştirir: hemşireler arasında algılanan adalet ve duygusal tükenmenin rolü, "Journal of Health Organization and Management" - 2023
 • Farkındalık duygusal tükenmeyi nasıl ve ne zaman engeller: Düzenleyici ve aracı etki modeli, "Current Psychology" - 2023
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Gizem Karaca (2023) Enhancing Workplace Well - Being: Employee Perspective , Doctoral Thesis - 2023
 • Osama Musa Ali Al - Darras (2022) 'From Big Data Analytics to Organizational Agility , The Role of Entrepreneurial Orientation: A Study of Manufacturing Firms. Doctoral Thesis - 2022
 • Hamad Said (2022) Effects of Workplace bullying on Employee Emotional exhaustion in Hospitality Industry Zanzibar , Doctoral Thesis - 2022
 • Izzet Atalay (2021) “ Opportunity entrepreneurship and well - being: The mediating role of autonomy, meaningfulness and competence. The moderating role of individualism ” Docto ral Thesis - 2021
 • Mürüde Ertaç (202 0 ) “ Empowerment, Wellbeing and Mi n dset of Female Ecotourism Entrepreneurs in North Cyprus ” Doctoral Thesis - 2020

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yaren Göçer (2022) “ KKTC Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen Faktörler ” Master ’ s Thesis - 2022
 • Ceren Kara (2021) KKTC ’ de Özel Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanlarının Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Karşılaştığı Psikolojik Şiddet ve Duygusal Tükenmişlik , Master ’ s Thesi - 2021
Projeler
 • EVKAF (The Administration of Religious Foundations in Cyprus) restructuring project 2014
 • KOOPSÜT (The Largest Cooperative Dairy Company in North Cyprus) restructuring project 2013
 • Analysis of Cross - Border Trade between North Cyprus and South Cyprus 2012
 • A survey of Human Resource Management Policies and Practices in North Cyprus 2004 – $8,540 UNDP/UNOPS
Ödüller
 • Best Paper Award for year 2020- The Service Industries Journal (2021)
Çalışma Alanları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Örgütsel Adalet
 • İşe gömülmüşlük / İşe entegre olma
 • Farkındalık