Dilan Çiftçi

Assoc. Prof. Dr. DİLAN ÇİFTÇİ

Faculty of Communication

Telephone number +90 392 671 11 11
Extension 2307
Office CU122
Other information

CURRICULUM VITAE

Education
 • Near East University Media and Communication Studies (PhD, 2016)
 • Universiteit van Amsterdam Communication Science: Political Communication (Master, 2012)
 • Middle East Technical University Political Science and International Relations (Undergraduate, 2010)
Publications

Papers presented in international conferences and printed as proceedings

 • 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu May 16-18 Mayıs 2023, Ciftci D. & Soyer, F. (2023). BELLEK MEKÂNLARI ÜZERİNDEN DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN TELEVİZYONCULUK ANLAYIŞINI OKUMAK: KULÜP DİZİSİ - 2023
 • 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu May 16-18 Mayıs 2023, Alyaz Hacımevlüt, G. & Ciftci D. (2023). DİJİTALLEŞEN BELLEK MEKÂNI OLARAK FACEBOOK VE MNEMOTEKNOLOJİ: LARNAKALILAR GRUBU - 2023
 • 6th "MEMORY, FORGETTING AND CREATING" International Interdisciplinary Conference 19-20 January 2023, Ciftci, D. & Soyer F. (2023).Political Rituals And Anniversary Journalism as a Place Of Collective Memory: Şafak Nöbeti̇. - 2023
 • Fifth International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, Adnan Menderes University, Türkiye, 16-18 May 2022. Bildiri Başlığı: Soyer, F. ve Çiftçi, D. (2022). Kültürel Bellek Mekanı Olarak Festi-valler ve Destinasyon Pazarlaması: Kuzey Kıbrıs Örneği. - 2022
 • Sixth International Virtual Conference in Communication and Media Studies. Eastern Mediterranean University, Famagusta, 25-26 November 2021. Bildiri Başlığı: Ciftci, D. (2021). Collective Memory and Peace Reconstruction. - 2021
 • Çiftçi, D., & Soyer, F. (2021). Kültürel Bellek Mekânı Olarak Sözlü Kültür ve Müzik: Kıbrıs Havaları. Erciyes İletişim Dergisi, [Special Issue] (2), 27-44. DOI: https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.955466 - 2021
 • Çiftçi, D., Çiftçi, H. and Soyer, F. (2020). Non-Governmental Organizations as a Place for Cultural Rituals: Cyprus Turkish French Cultural Association, In International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies, C. Kalloniatis, C-N. Anagnostopoulos, D. Papageorgiou, A. Kitsiou, M. Sideri (Eds.), eProceedings, Vol 1., No. 1, National Documentation Center, ISSN: 2654-1866.DOI: http://dx.doi.org/10.12681/cicms.2762 - 2020
 • Agocuk, P. ve Çiftçi, D. (2020). Romandan Uyarlanan Filmlerin Betimsel Analizi, İç. 1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi Kongre Tam Metin Kitabı, D. Öcal & H. Çiftçi (Editörler), Institute of Economic Development and Social Researches Publications. ISBN: 978-625-7914-25-3. - 2020
 • Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye, 20-22 Nisan 2020. Agocuk, P. & Çiftçi, D. (2020). Social Impacts of Public Spots: The Case of Turkish Violence Against Women Themed Public Spots. In. Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies Proceedings E-Book, (Eds.) Ö. Seçim, (s.11). ISBN: 978-625-400-046-1 - 2020
 • Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye, 20-22 Nisan 2020. Çiftçi, D. ve Soyer, F. (2020). Analysis of Practices in the Context of Gender Approach of Women’s Branches of Political Party Using Social Media: Turkish Republic of Northern Cyprus. In. Third International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies Proceedings E-Book, (Eds.) Ö. Seçim, (s.14). ISBN: 978-625-400-046-1 - 2020
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 21-23 Ekim 2020. Çiftçi, D. (2020). Dijital İletişim Çağında Dijital Hatırlama ve Dijital Anıtlar Üzerine Bir Değerlendirme. İç. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu Özet Kitap-çığı (Editörler) A. Besna, N.Barlas, N. Bulur, B. Çeber & S. Maden, (s. 47). İstanbul: Armoninuans Görsel Sanatlar ve İletişim Hizmetleri. - 2020
 • Second International Symposium on Communication in Digital Age, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İzmir, Türkiye, 26-28 Ekim 2020.Çiftçi D. (2020). Kriz Döneminde Yaratıcı Bir İletişim Olarak Trol ve Caps: Covid-19 Örneği. - 2020
 • SADAB: 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21-23 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2019). The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical Interpretations. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 5(8), pp.424-433. - 2019
 • Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir, 5-6 Nisan 2019.Çiftçi, D. (2019). Kültürel Çerçeveler Olarak Kişisel Profil Ayarları: Facebook Profil Resimli Çerçevelerle Kıbrıs Türk Anıları. In. ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences Presentations Abstract Book (Eds.), H.Babacan & R. Škrijelj, (ss.184-186). Elazığ: Asos Yayınları - 2019
 • 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 26- 27 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Karşılaştırmalı Leksikal Analiz ışığında Yeni Zelanda Saldırısı: Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Üzerine Bir İnceleme. İç. 2. Uluslararası Sosyal Bı̇lı̇mler ve İnovasyon Kongresı̇ Özet Kı̇tapçığı, (Editörler), B. Yenı̇han G. Cerev & Ö., Ş.Yusufoğlu, (s.18). Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-394-093-1. - 2019
 • 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 26- 27 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Kıbrıs’ın Kuzeyinin Öne Çıkan Kentsel İmgelerinin Sanal Ortamlarda Öncesi-Sonrası Diyalektiğinde Yansımaları: Geçmişten Günümüze Kıbrıs Facebook Profili Üzerine Bir İnceleme. İç. 2. Uluslararası Sosyal Bı̇lı̇mler ve İnovasyon Kongresı̇ Özet Kı̇tapçığı, (Editörler), B. Yenı̇han G. Cerev & Ö., Ş.Yusufoğlu, (s. 253). Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-394-093-1. - 2019
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşümler Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 2-3 Mayıs 2019.Çiftçi, D. (2019). Sivil Toplum Örgütleri ve Dijital Dönüşümler: Kuzey Kıbrıs Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. İç. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Özet Kitapçığı (Editörler) A. Besna, N.Barlas, N. Bulur, B. Çeber & S. Maden, (s. 47). İstanbul: Armoninuans Görsel Sanatlar ve İletişim Hizmetleri. - 2019
 • Second International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, University of the Aegean, Mytilene, Greece, 15-17 Haziran 2019.Çiftçi, D. (2019). Kültür, Sanat ve Siyaset İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği. İç. 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies Proceedings, (Eds.) C. Kalloniatis & M., Ö. Seçim, (s. 18). Mytilene: University of Aegean Press. - 2019
 • Second International Conference on Cultural Informatics, Communication and Media Studies, University of the Aegean, Mytilene, Greece, 15-17 Haziran 2019. Ciftci, D., Çiftçi, H. & Soyer, F. (2019). Non-Governmental Organizations as a Place for Cultural Rituals: Cyprus Turkish French Cultural Association . İç. 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies Proceedings, (Eds.) C. Kalloniatis & M., Ö. Seçim, (s. 18). Mytilene: University of Aegean Press. - 2019
 • Panel Discussion: Gender in Turkey and Representations of Gender in New Turkish Cinema, University of London (SOAS), London, 12 Aralık 2019. Agocuk, P., Karahasan, H., & Çiftçi, D. (2019). Social Identities and Dimensions of Violence Against Women in New Turkish Cinema. - 2019
 • Çiftçi, D. (2018). Bloody Sunday Film Analysis for International Ethical Concerns. In. The Proceedings & Abstracts of ICONASH 2018 Istanbul, (Ed.), M. Demir, (pp.96-100), ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research. ISBN: 978-605-83063-5-6. - 2018
 • 5. ASOS Kongresi: Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25-27 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2018). How Can The Study Of Gender Contribute to the Contemporary Understanding of Conflict And Conflict Resolution. In. Fifth ASOS Congress: International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences Conference Abstracts, (Ed.), H. Keskin, (p.100). Elazığ: Asos Yayınları. ISBN: 978-605-2132-77-7. - 2018
 • ICONASH: International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities, İstanbul, Türkiye, 26-28 Ekim 2018.Çiftçi, D. (2018). Bloody Sunday Film Analysis For International Ethical Concerns. In. International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities The Proceedings & Abstract, (Ed.), M. Demir, (pp. 96-101). ICSER-International Center of Social Sciences & Education Research. ISBN: 978-605-83063-5-6. - 2018
 • IMS International Media Studies, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye, 1-3 Kasım 2018. Çiftçi, D. (2018). Communication, Persuasion and Cognition: The Review on Application of the ELM-Model in Political Communication of North Cyprus. Akdeniz İletişim, 29 [Özel Sayı], pp.133-142. - 2018
 • 5th International Conference in Communication and Media Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs, 8-9 Kasım 2018.Collective Memory and Conflict: Media Adaptation of the post-conflict Reconstruction. - 2018
 • ASEAD: V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27-29 Nisan 2019. Çiftçi, D. (2019). Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Partilerin İnternet Sitesi Kullanımı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2018 Genel Seçimi Örneği. İç. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı (Editör), İ. Türkoğlu, (s.155). Ankara: Astana Yayınları. - 2018
 • International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Kıbrıs, 18-20 Ekim 2017.Çiftçi, D. (2017). The Main Trends in EZPs and Women in the Center of the Unfair Treatment Approaches. In. International Conference on Environmental Sciences &.Educational Studies Book of Abstracts, (Eds.), A. Ergüdenler, M. Baştaş & S. İlseven, (p.74). İstanbul: Quick Copy Publishing. - 2017
 • Second International Communication Science & Media Studies Congress, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 1-4 Kasım 2017.Çiftçi, D. (2017). Democracy Staisfaction through the Mediating Effects of Election Campaigns. In. Second International Communication Science & Media Studies Congress Abstracts, (Eds.), S. Koç Akgül, B. Küçüksaraç, A. Tapan, B. Dilcan, G. İslamoğlu & Ş. Yurdakul Saygılı, (p.163). İstanbul: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yayınları. - 2017
 • ASEAD: IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27-29 Ekim 2018. Çiftçi, D. (2018).Transition From Traditional Peacekeeping to Current Peacekeeping Operations the Role of the Peace Journalism in Strategic Communication of Somalia’s 2016 Electoral Process. In. EJSER 4th International Symposium on Social Sciences Abstract Proceedings Book, (Ed.), İ. Türkoğlu, (p.43). ASEAD Yayınları. ISSN: 2148-9963. - 2016
 • Cyprus: Multiple Dimensions of Conflict and Conflict Resolution, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kalkanlı, Kıbrıs, 15 Nisan 2014.Çiftçi, D. (2014). Peace Journalism and News Coverage on the Annan Plan Referendum: The Role of Framing the Conflict Issues and Negotiation Process. - 2014
 • First International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 12-15 Mayıs 2014.Çiftçi, D. (2014). Indications of Americanization and Third Age Characteristics in Analyzing Political Marketing and Democracy. In. 1st International Communication Science and Media Studies Congress Abstracts, (Ed.), B. Küçüksaraç, (p.16). İzmit: Kocaeli University Faculty of Communication. - 2014
 • Çiftçi, D. (2015). Political Marketing, Social Media and Democracy: The Case of North Cyprus 2013 Election. In. Excellence in Corporate and Marketing Communications: Present and Future Challenges, 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications Proceedings Book, (Eds.), E. Uzunoğlu, S. M. Kip, B. Amirak, B. Yaman & H. Tuncel, (pp.317-330), İzmir: Izmir University of Economics Publications No: 58. ISBN: 978-975-8789-55-9. - 2013
 • The European Peace Research Association (EUPRA) 8TH Conference on Building Positive Peace in Europe and Its Neighborhood, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs, 7-9 Kasım 2013.Çiftçi, D. (2013). Peace Journalism in the Turkish Cypriot Media. - 2013
 • 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 16-17 Nisan 2015.Political Marketing, Social Media and Democracy: The Case of North Cyprus 2013 Election. In. Excellence in Corporate and Marketing Communications: Present and Future Challenges, 20th International Conference on Corporate and Marketing Communications Proceedings Book, (Eds.), E. Uzunoğlu, S. M. Kip, B. Amirak, B. Yaman & H. Tuncel, (pp.317-330), İzmir: Izmir University of Economics Publications No: 58. ISBN: 978-975-8789-55-9. - 2013

Articles published in National journals

 • 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu May 16-18 Mayıs 2023, Ciftci D. & Erkocu, P. (2023). ÇOCUKLARDA DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA - 2023
 • Çiftçi, D., & Soyer, F. (2021). Sosyal Medya Ortamında Toplumsal Hareket-lerin Çerçevelenmesi: UNITECYPRUSNOW Örneği. İnönü Üniversitesi İleti-şim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 6(2), 213-230. DOI: https://doi.org/10.47107/inifedergi.889242 - 2021
 • Çiftçi, D. Ciftci, O. (2021). Toplumsal Bellek Mekânı Olarak Yapraklı Takvimler: 2020 Türkiye Gazetesi Takvimi Üzerine Bir İnceleme. Folklor/Edebiyat, 27(2), ss. 537-561. DOI: https://doi.org/10.22559/folklor.1311 - 2021
 • Çiftçi, D. (2021). Kriz Dönemlerinde Yaratıcı Bir İletişim Olarak Troller ve Capsler: Covid-19 Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektro-nik Dergisi, 9(2), 848-876. DOI: https://doi.org/10.19145/e-gifder.918565 - 2021
 • Çiftçi, D. & Agocuk, P. (2021). Kamu Spotlarında Sosyal Pazarlama Ve İkna: Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu Üzerine Bir İnceleme. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 3(1), ss. 34-55. - 2021
 • Serçelik H. & Çiftçi, D. (2021). Toplumsal Cinsiyet Kalıpları Açısından Göstergebilimsel Analiz: Beko ve Dove. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6(11), ss. 23-46. - 2021
 • Çiftçi, D. (2021). Netflix’teki Türk Dizilerinin Sembolik Etkileşimcilik ve Kahramanların Toplumsal Cinsiyet Açısından Ele Alınması: Atiye ve Hakan Muhafız Dizileri Karşılaştırılması. Erciyes İletişim Dergisi, 8(1), ss. 177-203. DOI: https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.795797. - 2021
 • Çiftçi, D. (2020). Sivil Toplum Örgütleri ve Dijital Dönüşümler: Kuzey Kıbrıs Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(3), ss. 451-472. - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). The Reconstruction of the Mediated Public Sphere on Media Reporting of Migration: The Case of the Global Migration Film Festival. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), ss. 248-260. - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Sosyal Olarak Paylaşılan Yas: Aydın Denktaş için Paylaşılan Başsağlığı Mesajları Üzerine Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(1), ss. 587-613. - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Yeni Zelanda Camii Saldırısının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Gazeteleri Karşılaştırmalı Leksikal Analizi. Selçuk İletişim, 13(2), ss. 665-693. - 2020
 • Çiftçi, D. ve Agocuk, P. (2020). Kültürel Bellek Mekanı Olarak Belgesel Sinema: Kayıp Otobüs (2007) Belgeseli Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2). - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Bir Sosyal Medya Platformunun Analizi Üzerinden Toplumsal Kimlik Temsili: ‘Kıbrıslı Olmak’. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 10(1), ss. 202-220. - 2020
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2020). Seçim Kampanyalarında İdeoloji ve Değerin Göstergebilimsel İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2020 Cumhurbaşkanlığı Aday Tanıtım Reklamları Örneği. Elektronik Cumhuriyet İletişim Dergisi, 2(2), ss. 24-47. - 2020
 • Çiftçi, D. ve Evren, F., B. (2019). Küresel Çağ Tartışmaları Altında Milliyetçiliğe Yeniden Bakmak: Yeni Osmanlıcılık Söyleminin İnşası. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), ss. 2965-2995. - 2019
 • Çiftçi, D. ve Engin, S. (2019). Medya Profesyoneli Olarak Gazetecilerin Gözünden Siyasal İletişim ve Siyasal Reklamların Okunması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), ss. 339-357. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). Yeni Türk Dizilerinde İdeolojik Söylem Olarak Tasavvuf Hikaye Anlatıları: Vuslat Dizisi Örneği. Akdeniz İletişim, 32, ss. 166-191. - 2019
 • Çiftçi, D. (2018). Communication, Persuasion and Cognition: The Review on Application of the ELM-Model in Political Communication of North Cyprus. Akdeniz İletişim, 29 [Özel Sayı], pp. 133-142. - 2018

Articles published in other peer reviewed international journals

 • EL MRASSNI, H., Ciftci, D., & İŞMAN, A. (2023). The Effects of Social Media on Social Responsibility: Facebook. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22(2). - 2023
 • Yahya, R. M., Ciftci, D., & İşman, A. (2023). The Relationship between Social Media Exposure and Social Comparison Level: Instagram as a Model. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22(2). - 2023
 • Üstün Aksoy, Y. , Öznur, Ş. & Çiftçi, D. (2022). Kıbrıs Türk Düğün Kültürü ve Gelin Onarıcılar Üzerine Bir İnceleme . Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları , 1 (2) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/issar/issue/71225/1077114 - 2022
 • Çiftçi, D. and Karabulutlu, B. B. (2020). Outdoor Advertising as Visual Communication: The Example of Ankara. Journal of History Culture and Art Research, 9(2), ss. 432-450. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i2.2452 - 2020
 • Agocuk, P. & Ciftci, D. (2020). Dijital Dönüşüm Çağında Sinema Veritabanlarında Katılımcı Düşünümsellik: Türk Sineması Araştırmaları Örneği, Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 58, ss. 1-35. - 2020
 • Çiftçi, D. ve Çiftçi, O. (2020). Arşivlenen Bellek Olarak Posta Pulları ve Sosyo-Kültürel İşlevleri: Kuzey Kıbrıs Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (2), ss. 391-412. DOI: https://doi.org/10.30798/makuiibf.691464 - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Political Consumerism: Discussion on the Motivation of Boycotting and Buycotts. Fourth Power- Dördüncü Kuvvet, 3(1), pp. 39-55. - 2020
 • Çiftçi, D. (2019). Sierra Leone: Critical Discussion on Conflict Resolution and United Nations Mission. Conflict Studies Quarterly, 26(1), pp. 22-32. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). Religion, So-Called Neutral Conception of Ideology. Politics and Religion Journal, 13(1), pp. 183-187. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). The Application of Solutions Journalism: Strategic Communication and Public Affairs Group in Somalia. Online Journal of Communication and Media Technologies, 9(3), pp. 1-14. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). Kültür, Sanat ve Siyaset İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Öneği. Journal of History Culture and Art Research, 8(4), ss.484-507. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). The Complex Nature of Cultural Rights: Opposing Ethical Interpretations. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, 5(8), pp. 424-433. - 2019
 • Çiftçi, D. (2018). Remembering the Past: The Collective Memory and Historiographies of Cyprus. Journal of History Culture and Art Research, 7(3), pp. 152-162. - 2018
 • Çiftçi, D. and Evren, F. B. (2018). A New Creative Culture Example: The Case of the ‘What Will Be Happen News Bulletin’ in North Cyprus. Online Journal of Communication and Media Technologies, 8(4), pp. 385-398. DOI: https://doi.org/10.12973/ojcmt/3959 - 2018
 • Çiftçi, D. (2017). Democracy Satisfaction Through the Mediating Effects of Election Campaigns. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 7(2), pp. 295-301. - 2017
 • Ciftci, O., Erdem, R. ve Çiftçi, D. (2017). İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme Biçimleri: Sanal Topluluklar, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 7(2), ss. 328-336. - 2017
 • Dolunay, A. and Çiftçi, D. (2017). Opportunities & Setbacks in the Geneva Cyprus Negotiations, Turkish Policy Quarterly, 15(4), pp.135-140. - 2017
 • Çiftçi, D. Ciftci, O. (2017). Can We Ever Justify Economic Sanctions: Evidence from Cyprus Embargo. International Journal of Economic Perspectives, 11(1), pp. 628-632. - 2017
 • Çiftçi, D. (2015). Media-Portrayed Idealized Images: Comparing ‘Male And Female’. E-journal Intermedia, 1(1), pp. 1-7. - 2015
 • Çiftçi, D. (2013). Peace Journalism and News Coverage on the Annan Plan Referendum: The Role of Framing the Conflict Issues and Negotiation Process. GSTF International Journal on Media and Communications (JMC), 1(2), pp. 46-59. - 2013

Other Publications

 • International Teacher Education Conference (ITEC), 2-3 February 2023, Ciftci, D. (2023). AN EVALUATION ON THE INTERDISCIPLINARITY PROFILE OF ACADEMICIANS IN COMMUNICATION EDUCATION IN NORTHERN CYPRUS. - 2023

Books and books chapters published internationally

 • Çiftçi, D. (2022). Yeni Türk Sinemasında Sosyolojik Bağlamda Aile Kurumunda Yaşlı Bireylerin Temsili: Dedemin İnsanları (2011) Filmi (ss. 29-47), İç. Sinema Toplum İlişkileri Üzerine Çözümlemeler, E. Karakoç & Ö.Özgür (Editörler). İstanbul: Nobekl Akademi Yayınları - 2022
 • Çiftçi, D. (2023). Postage stamps as political transition and integration: The case of North Cyprus Europa stamps between 1975 and 1998. In Stamps, Nationalism and Political Transition (pp. 254-275). Routledge. - 2022
 • Communication Studies 2022.İşman, A., Özgür, A. Z., Adıgüzel, Y., Çötok, N. A., Çiftçi, D. & Öztunç, M. (Editörler), İstanbul: Eğitim Yayınevi: e-ISBN: 978-625-6382-30-5 - 2022
 • Çiftçi, D. & Soyer F. (2022). KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI OLARAK FESTİVALLER VE DESTİNASYON PAZARLAMASI: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ.İç. İleitşim Çalışmaları 2022, A. İşman, Özgür A.Z, Adıgüzel, Y, Çötok, A. N, Çiftçi, D. & Öztunç, M. (Editörler), İstanbul:Eğitim Yayınevi, EISBN:978-625-6382-30-5 - 2022
 • Çiftçi, D. & Kaya, O. (2021). The Discussion on Feminization of Migration. In. Kadın Odağında Toplumsal Cinsiyet Disiplinlerarası Yaklaşımlar, M. Aylanç (Editör), KKTC: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. ISBN: 978-975-6002-22-3. - 2021
 • Seçim, Ö. M. & Çiftçi, D. (2021). Siyasal İletişimciler Diyor ki. Konya: Literatürk Academia. ISBN: 978-625-7606-14-1. - 2021
 • Soyer, F. & Çiftçi, D. (2021). Toplumsal Bellek ve Yıldönümü Gazeteciliği: Şafak Nöbeti. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-7363-85-3. - 2021
 • Çiftçi, D. (2019). Political Marketing and New Media Election Campaigning: The Application of North Cyprus 2018 General Elections. In. Handbook of Public Relations, E. Eşiyok (Editör), (pp. 355-379). USA: IGI-Global. ISBN: 9781799832010. - 2021
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2021). Yeni Nesil Anma Pratikleri ve Lider Söylemi: Şafak Nöbeti. İç. Siyasal İletişimciler Diyor ki, (Editör), M. Ö. Seçim & D. Çiftçi. Konya/Türkiye: Literatürk. ISBN: 978-625-7606-14-1. - 2021
 • Çiftçi, D. & Engin, S. (2021). Siyasi Liderler ve Medya Profesyonellerinin Gözünden Enerji Stratejilerinin Medyada Temsili. İç. Siyasal İletişimciler Diyork ki, (Editör), M. Ö. Seçim & D. Çiftçi. Konya/Türkiye: Literatürk. ISBN: 978-625-7606-14-1. - 2021
 • Çiftçi, D. (2021). Reklam Metni Çözümlemeleri. İç. Reklamcılığın Evrimi Kavramlar Süreç ve Yeni Yönelimler, E. Erdoğan, N. Tan Akbulut & D. Talih Akkaya (Editörler), Ankara: Gazi Kitabevi - 2021
 • Çiftçi, D. (2021). Digital Citizenship and E-Government Integration: The Case of North Cyprus . In. Handbook of Research on Digital Citizenship and Ma-nagement During Crises, N. Pembecioğlu, E. Öngün & U. Gündüz (Eds.), USA: IGI-Global. ISNN: 2475-6571. - 2021
 • Çiftçi, D. (2020). Gender and International Political Economy of Women as a Media Professionals. In Current Studies in Social Sciences, A. Balcıoğulları (Eds.), (pp. 79-89). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-892-5. - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Strategic Leader Communication and Social Media: The Case of North Cyprus. In New Media and New Strategies in Digital Age, E. Karakoç & H. Çiftçi (Eds.), (pp.33-62). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-625-7914-16-1. - 2020
 • Agocuk, P. & Çiftçi, D. (2020). Myths Tales and Symbols: Anatolian Legends and Cultural Memory in the Footsteps of the Past. In. Handbook of Research on Aestheticization of Violence, Horror, and Power, N. Erdem, N. Kocabay & T. Demir (Eds.), USA: IGI-Global. ISBN: 9781799846550. - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Digital Remembrance and Digital Rhetoric of Web Memorials. In. ReThinking Digital Communications: Social Media & Visual Culture, Ö. Sayılgan & A. İgit (Editors). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık: ISBN: 978-625-406-311-4. - 2020
 • Çiftçi, D. (2019). Collective Memory and Media: The Case of Missing Persons Issues in Cyprus. Ankara: Pegem Akademi. ISBN:978-605-241-622-8. DOI: http://10.14527/9786052416228. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). The Critical Discussion on Development and Underdevelopment Theories. In Economics and Politics, H. Bal (Ed.), (pp. 79-87). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-346-3. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). A Debate on Habermas and Foucault in the Spectrum of Modernism and Postmodernism and Reflections on the Discourse and Public Sphere. In Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, O. Çoban, A. Erbaşı, E. Karakoç & F. Karasioğlu (Eds.), (pp. 87-93). USA: Gece Publishing. ISBN: 978-605-7631-63-3. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). The Drivers of Prolonged Uncertainty: EU Immigration and Citizenship. In Social, Human And Administrative Sciences, H. Babacan & A. Temizer (Eds.), (pp. 341-353). Cetinje: Montenegro: IVPE Publishing. ISBN: 978-9940-540-70-8. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). Critical Debates on Globalization and Media. In Social, Human And Administrative Sciences II, Z. Gölen & A. Temizer (Eds.), (pp. 182-192). Cetinje: Montenegro: IVPE Publishing. ISBN: 978-9940-540-96-8. - 2019
 • Çiftçi, D. (2019). Critical Discussion and Current Situation of Freedom of Press . In Communication Studies, G. Topçu & A. D. Topçu (Eds.), (pp. 25-36). Ankara/Turkey: Akademisyen Publications. ISBN: 978-605-258-616-7. - 2019
 • Çiftçi, D. (2018). How Can the Gender Contribute to the Contemporary Understanding of Conflict Resolution? In Recent Discussion in Social Sciences, M. Talas, H. Ciftci & E. Yalçınkaya (Eds.), (pp. 217-233). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-605-7510-98-3. - 2018
 • Çiftçi, D. (2018). Terrorism and Global Security: The Evaluation of Origins, Nature and Objectives of Right-Wing Terrorism in United States. In Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, K. Özdaşlı, M., C. Demir, O. Tire & İ., S. Arvas (Eds.), (pp. 27-39). USA: Gece Publishing. ISBN:978-605-288. - 2018
 • Çiftçi, D. (2018). The Main Trends in EPZs and Human Rights Journalism. In Current Studies over Social Sciences, M. Talas, A. Karatas & M., L. Emek (Eds.), (pp. 64-89). USA/Turkey: Iksad Publications. ISBN: 978-605-7923-81-3 - 2018

Papers presented in National conferences and printed as proceedings

 • 9. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 16-18 May 2022. Bildiri Başlığı: Soyer, F. ve Çiftçi, D. (2022). Çerçeveleme Paradigması Bağlamında Dijital Propaganda: Kuzey Kıbrıs Örneği. - 2022

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Çiftçi, D., Akyel, Y. and Özejder, İ. (2021).Public Broadcasting in The Turkish World Culture: Case of TRT Avaz. Bilig, 97, 55-77. DOI: https://doi.org/10.12995/bilig.9703 - 2020
 • Çiftçi, D. (2017). Kamusal Alan ve Modernleşme Sürecinde Kıbrıs Türk Kadın Derneği: Varlık Kulübü. Milli Folklor, 116(29), ss. 189-200. - 2017

Books and books chapters published nationally

 • Çiftçi, D. ve Agocuk P. (2020). Twitter Devrimleri ve Siyasal İletişim Alanı Olarak Sinema. İç. Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Sosyal Medya Üzerine İncelemeler, A., E. Dingin (Editör), (ss.153-179 ). Konya:Literatürk Academia. ISBN: 978-605-337-259-2. - 2020
 • Çiftçi, D. ve Agocuk, P. (2020). Bellek Üzerinden Dönem Dizilerini Okumak: Hanımın Çiftliği ve Hatırla Sevgili Dizileri. İç. İletişimde Güncel Çalışmalar, Y., G. Topçu (Editör), (ss. 131-151). Ankara/Türkiye: Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-884-0. - 2020
 • Çiftçi, D. ve Cenapoğlu H. (2020). Sosyal Medya’da Politik Figürlerin Instagram Kullanım Seviyelerinin Karşılaştırılması: KKTC Örneği. İç. Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar, H. Babacan (Editör), (ss. 1-15). USA: Gece Publishing. ISBN: 978-625-7938-93-8. - 2020
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2020). Siyasi Liderlerin Covid-19 Sürecinde Sosyal Medya Kullanımları: Ekrem İmamoğlu Örneği. İç. İletişimde Seçme Konular, (Editörler), E. Karakoç & H. Çiftçi. USA/Türkiye: Iksad Publications. ISBN: 978-625-7897-54-9 - 2020
 • Çiftçi, D. (2020). Kültürel Belleğin Dönüşümünde Dijital Bellek olarak Sanal Müzeler. İç. Dijital İletişim-Kuram ve Araştırmaları, A. İgit, & Ö. Sayılgan (Editörler), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık: ISBN: 978-625-406-251-3. - 2020
 • Çiftçi, D. & Soyer, F. (2020). Siyasal İletişimde Toplumsal Bellek Olarak Sosyal Medya: Meral Akşener Örneği. İç. İletişimciler Diyork ki, (Editör), M. Ö. Seçim. Konya/Türkiye: Literatürk. ISBN: 978-605-70091-1-1. - 2020
 • Kanlı, İ., Agocuk, P. ve Çiftçi, D. (2019). Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri ve Yeni Türk Sineması’nda Karakterler Üzerine Bir İnceleme . İç. Türk Sinemasını Yeniden Okumak: Değişen Öykü Karakter ve Mekan Anlayışları Üzerine, G., E. Erol & M., C. Sadakaoğlu (Editörler), (pp. 95-126). İstanbul/Türkiye: Hiper Yayın. ISBN: 978-605-2015. e- ISBN: 978-605-2015. - 2015
Thesis Supervision

Master Thesis Supervised

 • Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Estetik Algısına Etkisi.Pelin Erkocu, Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Estetik Algısına Etkisi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İletişim ve Medya Çalışmaları Anabilim Dalı, Ocak 2023. Pelin Erkocu, Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Estetik Algısına Etkisi. Danışman: Doç. Dr. Dilan ÇİFTÇİ. - 2023
 • Siyasal İletişim ve Siyasal Pazarlama: Kuzey Kıbrıs Örneği. - 2023
 • Media Representation of Foreign Students within the TRNC Discourse (News Channels, Print Media, and Social Media). - 2023
 • Anonymity in Journalism: Case Studies in USA News Media - 2022
 • Ethics of Journalism: A Case for the Internationalization of the Ethics - 2022
 • Political Rituals and Anniversary Journalism as a Place of Collective Memory - 2021
 • Palestine TV Reliance in Reporters to Enhance the Credibility of News Releases - 2021
 • Outdoor Advertising as a Visual Communication Language: The Case of Ankara - 2020

Doctorate Thesis Supervised

 • Perception of Media Professionals Journalism: Turkey Radio and Television Corporation - 2020
Projects
 • Cyprus Women Voices Coalition
 • European Union Combating Racism
 • Civic Space Project: Multiculturalism in the European Union
Awards
 • Science Awards- Publication Award, Near East University (2019)
 • Science Awards- Publication Award, Near East University (2018)
 • European Union Scholarship for the Turkish Cypriot Community (2011)
Research Areas
 • Political Communication
 • Collective Memory
 • Peace Journalism
 • Cultural Studies
 • Social Movements
Administrative Duties
 • Vice Dean (2022-ONGOING)